Pınar KOCABEY ÇİFTÇİ

Dr. Öğretim Üyesi Pınar KOCABEY ÇİFTÇİ 2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yükseköğrenime başlamıştır. Lisans eğitimini 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birincisi olarak tamamlamış, 2011-2013 yılları arasında bir kozmetik şirketinde satın alma müdürü olarak çalışmıştır. 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı olarak atanmış, 2015 yılında yüksek lisans ve 2021 yılında doktora eğimlerini tamamlamıştır.

Doktora sonrası süreçte yönetim bilişim sistemleri, üretim sistemlerine giriş, teknoloji yönetimi ve verimlilik yönetimi gibi dersler vermektedir. Benzetim, bulanık bilişsel haritalama, verimlilik, ve döngüsel ekonomi alanlarında yaptığı çalışmaların yanı sıra, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde farklı sektörlerden şirketlere yeşil dönüşüm konusunda mentörlük sağlayarak şirketlerin dönüşüm sürecinde mevcut durumlarının analiz edilmesi, kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve iyileştirme çalışmaları için bir yol haritası oluşturulması gibi konularda şirketlere yardımcı olmaktadır.

 

E-Bültene Abone Olun