Niçin karbon ayak izi ölçümü yapmalıyım?

Karbon yönetimi pahalı mıdır?

Karbon Ayakizi ölçümü ve azaltımı çok maliyetli değildir. Aslında, birçok karbon azaltım tedbirleri enerji ve ulaşım maliyetlerini azalttığı için bu maliyetlerden çok daha fazla katma değer yaratılmaktadır. Eğer karbon azaltımı hedefinde halen harekete geçmiyorsanız artan enerji fiyatları, kamusal düzenlemeler, müşteri talepleri sizlerin daha fazla para harcamanıza sebep olacaktır.

İklim değişikliği ile mücadele için bir birey ve şirket olarak ne yapılmalıdır?

Hemen hemen yapılan her aktivite sera gazı salımı ile sonuçlanmaktadır. Bir birey ve şirket için atılacak ilk adım, karbon ayakizi ölçümü yapılması ve azaltım planı geliştirilmesidir. Kişisel karbon ayakizi azaltımı için Climate Volunteers internet sayfasından bazı ip uçlarından yararlanabilirsiniz. Climate Volunteers karbon yönetimi ekibi karbon ayakizi azaltımı aşamasında yardım alabileceğiniz etkili bir takımdır. Kurumunuza yoğun karbon aktiviteleri azaltımı, enerji ve kaynak verimliliği artışı yönünde yardımlar sağlar.

Karbon Dengeleme Son Çare mi Olmalıdır?

İklim değişikliği ile ilgili son 20 yılda yapılan çalışmalar sonrası tüm dünya ticareti ve rekabet ortamı değişmektedir. Salım Ticaret Sistemi bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu mekanizmada amaç sadece karbon ticareti aracılığı ile salım azaltımı sağlamak değildir. Aynı zamanda karbon salımını ve dolayısı ile enerjiye bağlı maliyetlerini düşüren verimli bir şirket ile bunun yerine karbon kredisi satın alarak maliyetlerini arttıran bir şirketin uzun vadede rekabet edemeyecek oluşu, şirketlerin iş yapış şekillerini değiştirmeleri ve düşük karbon ekonomisine geçmeleri için önemli bir itici güçtür.

Pozitif anlamda attığımız adımların iklim değişikliğine etkisi uzun zaman almaktadır. Sonuç olarak, tüm olası azaltım tedbirlerinin alınmasından önce karbon dengeleme uygulamalarını kullanmayı beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Climate Volunteers, kurumlara ve bireylere her nerede olursa olsun hızlı, maliyet etkili güvenilir salım azaltımı için harekete geçmelerini önermektedir. Çoğu zaman en iyi azaltım stratejileri operasyonel değişiklikler ile ve çok az maliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Niçin Karbon Dengeleme Projeleri Farklı Fiyatlara Sahiptir?

Karbon dengeleme fiyatları dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan projelerin birer yansımasıdır. Farklı projeler için farklı sertifikasyon ve doğrulama kriterleri farklı fiyatlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Gold Standart, projeleri çevreye olan etkisinin yanında bulunduğu bölgeye sosyal ve ekonomik faydaları açısından da değerlendirmekte, projenin bulunduğu ülkenin Binyıl Kalkınma Hedefleri ni değerlendirme kriteleri arasında katmaktadır. Bu nedenle gönüllü piyasalardaki en yüksek fiyatlar Gold Standart projeleridir.

Karbon Ayak İzini Azaltmanın Yolları Nelerdir?

1. Mümkünse güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, tasarruflu ampul vb. kullanarak elektrik kullanımını; güneş enerjisi kullanarak doğalgaz kullanımını azaltabiliriz. Böylece en önemli emisyon kaynaklarından biri olan enerji tüketimini azaltabiliriz.
2. Ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunarak dikilen her ağaç için yılda 12 kg karbondioksit emilimi sağlayabiliriz.
3. Ev, okul ve iş yerlerindeki çöplerimizi geri dönüşüm kutularına atarak, emisyon oluşumunu önleyebiliriz.
4. İhtiyaçlarımızı karşılarken önceliğimizi geri dönüştürülebilir, daha yeşil ürünlerden yana kullanarak çevreye katkıda bulunabiliriz. Alacağımız elektronik aletleri A Sınıfı enerji tüketimi olanlardan tercih ederek doğayı koruyabiliriz.
5. Toplu taşıma araçlarını kullanarak hatta araç yerine yürüyerek veya bisiklete binerek emisyonların azalmasına yardımcı olabiliriz.
6. Uçakların kalkış ve inişlerdeki mil başına yakıt tüketimleri normal seyir halindekinden çok daha yüksek olduğu için mümkün olduğunca direk uçuşları tercih etmeliyiz.
7. Günlük hayattaki ulaşım ve ısınma ihtiyaçlarımız için temiz yakıtları tercih edebiliriz. Mümkünse fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli ve hibrid araçlar tercih edip, ısınma için de yakıt tercihimizi doğalgazdan yana kullanabiliriz.

Neden Güneş enerjisine yatırım yapmalısınız?

Konunun uzmanlarının sık sık vurguladığı gibi, geleceğin enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda normal yakıtlar yerini Güneş, Rüzgar, ve Hidroelektrik enerjisine bırakacak. Doğalgaz ve kömür yüksek maliyeti nedeniyle yatırımcıları zorlarken Güneş Enerjisi tamamen sınırsız ve ücretsiz bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.

Artık herkes kendi enerjisini üretebilir ve tüketim fazlasından kazanç sağlayabilir. Tüm bu avantajlardan faydalanmak artık çok daha kolay…

 

GES yatırımcısı olmanın avantajları nelerdir?

Üretim maliyetlerinin, pazardaki ürün fiyatlarının neredeyse yarısı enerji maliyeti ve giderinden oluşuyor. Güneş Enerjisi demek, üreticiler için daha az maliyet daha çok rekabetçilik anlamına geliyor.

Tüketiciler için tasarruf etmenin en etkili yolu her zaman kesintisiz olarak kendi enerjinizi üretebilmektir. Üstelik bu şekilde tükettiğinizden fazlasını satarak para kazanabilir ve harcanan paranın geri ödemesini kısaltabilirsiniz. Tüm bunların yanında, üretimde ‘yerli ve milli’ olması gereken ilk sektör Enerji sektörü olmalıdır.

 

Kimler GES yatırımı yapabilir?

Lisanssız yatırımlarda, tüzel kişilikler santral kurulumu yapamamaktadır. Sadece kamu kurumları ve yarı kamu kuruluşları, üniversiteler, yenilenebilir enerji kooperatifleri, belediyeler izin alabilmektedir. Lisanslı yatırımlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda santral kurulumu için yapılan bakanlık ihalelerinin kazananları izin alarak yatırım yapabilmektedir. Ek olarak sadece kendi ihtiyacını karşılamak, şebekeye satış yapmadan ve alım garantisi dışında kalarak kendi ihtiyacı için kurulan projelere de izin verilmektedir.

 

Güneş Enerjisi teknolojisi uzun vadede karlı bir yatırıma dönüşebilir mi?

Kurulan Güneş enerji tesisleri toplam 25 yıl çalışabilmektedir. Kurulum için harcanan parayı 3-4 yılda geri ödeyebilmekte ve geri kalan 20 yılda tesis yatırımcısına önce ücretsiz ve kesintisiz enerji sonra da düzenli gelir sağlamaktadır.

 

GES yatırımı için yatırım ortağı seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli?

Sektör Türkiye adına yeni olup, uygulaması tecrübe gerektirmektedir. Yeterli deneyime sahip olmayan şirketler zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir. Doğru bir yatırım ve kurulum için ‘Elektrik-Elektronik-Mekanik’ bilgisi gereklidir. Yatırım ortaklığı için bu üç kritik uzmanlıkta, gerekli eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip şirketler tercih edilmelidir.

 

Güneş paneli nedir?

Güneş pili olarak da anılır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli yer tutan güneş enerjisi sisteminin ana ürünüdür. Silikon hücreler sayesinde güneş ışınlarını direkt olarak elektrik (doğru akım) enerjisine çevirir.

 

İnverter nedir?

Evirici olarak da anılır. Kısacası inverter akü veya panellerden gelen doğru akımı ( DC Volt ) şehir şebeke voltajına uygun olarak alternatif akıma ( AC Volt ) çeviren cihazdır. Bu sayede güneşten üretilen elektrik, şehir şebeke voltajına dönüştürülerek evinizdeki ve işyerinizdeki cihazların çalışması sağlanmaktadır. Solar inverterler ana başlık olarak On-Grid ve Off-Grid olarak iki gruba ayrılır.

Şarj Regülatörü Nedir?

Şarj kontrol cihazı olarak da anılır. Güneş panellerinden üretilen doğru akımı regüle ederek akülere iletir. Böylece şarj regülatöründen her zaman sabit voltajda elektrik akülere giderek akünü güvenli bir şekilde şarj olmasını sağlar. Solar inverterlerin büyük çoğunluğunun içerisinde şarj regülatörü entegre olarak bulunmaktadır.

Off grid sistem ile on grid sistem arasındaki fark nedir?

On-Grid sistem şebeke bağlantılı ve aküsüz olarak kurulan sistemlere denir. Şehir şebekesi akü gibi kullanılmaktadır. On-Grid sistemlerde iki çeşit başvuru bulunmaktadır. Öztüketim ve Mahsuplaşma. Kısacası On-Grid sistem ile fazla elektriğinizi satabilirsiniz. Off-Grid sistem; şebeke bağlantısı olmayan yerlere kurulmaktadır. Akü ile kullanılmaktadır. Daha çok dağ başında elektriğin hiç olmadığı yerler, konteyner veya prefabrik imari olmayan yerler için kullanılmaktadır.

GES sistemleri nasıl çalışır?

Özet olarak güneşten gelen ışınlar paneller sayesinde DC (doğru akım) akım olarak elektrik üretir. Bu elektrik invertere ulaşır ve inverter sayesinde AC (alternatif akım) akım olarak evinizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere cihazlara ulaşır. On-grid sistemlerde evinizin ihtiyacından fazla elektirk üretilmesi durumunda fazla enerji inverter sayesinde şebekeye verilir. Tam tersi durum söz konusu olduğunda ihtiyaç olan elektrik inverter sayesinde şebeden alınır ve evdeki cihazlara iletilir. Off-Grid sistemlerde ise ihtiyaç fazlası elektrik akülerin şarj olması için inverter sayesinde akülere iletilir. Tam tersi durum söz konusu olduğu zaman ise ihtiyaç duyulan elektrik akülerden alınır ve inverter sayesinde evdeki cihazlara iletilir.

E-Bültene Abone Olun