Mehmet Akif DESTEK

Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini 2011 yılında Niğde Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamış, yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında sırasıyla 2014 ve 2018 yıllarında tamamlamış ve 2020 yılında Doçent ünvanını almıştır. Çalışma alanları enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, sürdürülebilir ve yeşil kalkınma olup; bu alanlarda 32 SCI/SSCI uluslararası yayını, 13 uluslararası hakemli yayını, 12 ulusal hakemli yayını, 7 uluslararası kitap bölümü ve 23 uluslararası kongre bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyada önde gelen akademik dergiler arasında kabul edilen Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Energy, Sustainable Development, Applied Energy, Journal of Cleaner Production, Biomass and Bioenergy, Energy Economics, Energy Policy ve Energy Efficiency gibi dergilerde 100’den fazla akademik makaleye hakemlik yapmıştır. AB Erasmus Plus programı kapsamında “Entrepreneurship, youth and environment” isimli projede yürütücü olarak görev almıştır. Son olarak, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi kapsamında “Yeşil Mutabakat” sürecine hazırlanması, verimliliklerinin arttırılması ve dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi konusunda firmalara mentörlük hizmeti vermiştir.

 

Doç. Dr. Mehmet Akif Destek

Gaziantep Üniversitesi, İktisat Bölümü

 

E-Bültene Abone Olun