Halil İbrahim ÇELİK

Doç.Dr. Halil İbrahim ÇELİK Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitiminin 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde tamamlamış olup, 2007 yılında aynı bölümde Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmasını 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalında 2018 yılında Doçent unvanını almıştır.

Çalışma konuları tekstil teknolojisi, tekstil endüstrisinde görüntü işleme uygulamaları, tekstil endüstrisinde yapay zeka uygulamaları ve akıllı tekstillerdir olup, 16 SCI uluslararası yayın, 4 uluslararası hakemli yayın, 9 ulusal hakemli yayın, 42 uluslararası kongrelerde bildiri,11 ulusal kongrelerde bildiri, 2 uluslararası kitap bölümü bulunmaktadır. Tübitak destekli 4 projede yürütücü, 1 projede araştırmacı olarak görev yapmıştır. Birçok Tübitak ve Kosgeb destekli Sanayi Ar-Ge projesinde danışman olarak görev almıştır. Ulusal patent kapsamında 11 başvurusu olup, bunlardan 4 tanesi tescil edilmiştir. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi kapsamında firmaların “Yeşil Mutabakat” sürecine hazırlanması, verimliliklerinin arttırılması ve dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi konusunda mentörlük hizmeti vermiştir.

 

İletişim Detayları

Doç.Dr. H. İbrahim ÇELİK 
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü  
27310 Gaziantep TURKEY

E-Bültene Abone Olun