Fatih BALCI

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Balcı Lisans (2005), Yüksek Lisans (2007) ve Doktora (2015) derecelerini Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans ve doktorasını bulgur atık suları geri dönüşümü ve sarı renkli bulgur elde edilmesi için sistem geliştirilmesi üzerine tamamladı. 2016-2021 yılları arasında Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2021 yılından beri Gıda Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Bununla birlikte TargeT Teknoloji Transfer Ofisine de Üniversite-Sanayi İş birliği ve Girişimcilik birimlerinde görev almıştır. Birçok ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır. Halen gıda ve makine sektöründe danışmanlık yapmaktadır. Çalışma alanları arasında bulgur üretim teknolojisi, gıda enerji sistemleri ve gıda sektör analizleri yer almaktadır.

 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Girişimcilik, Teknoloji Yönetimi (yol haritası uygulamaları ve rekabet avantajı analizi uygulamaları), İstatistik, Deneysel Tasarım, Yönetim Bilişim Sistemleri, Genel Kimya, İleri Biyokimya, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik, İleri Termodinamik Konularında dersler vermektedir. Gaziantep Üniversitesinde Araştırmacı olarak gıda, makine, gıda ve tarımsal gıda ve tüketici ürünleri sektör analizleri ve kesişen konuları içeren sektör strateji geliştirme projelerinde uygulama tecrübesi bulunmaktadır.

 

Proje fikri geliştirme, teklif hazırlama, konsorsiyum oluşturma ve proje yönetimi yoluyla ulusal ve uluslararası fonlara ilişkin danışmanlık hizmetleri sunma konusunda kanıtlanmış deneyim sahibidir. Girişimcilik ve tasarımla ilgili faaliyetler için devlet teşvik düzenlemelerine aşina; “Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Projesi için Teknik Destek Projesi'nde Kıdemli Strateji Planlama Uzmanı olarak görev yaparak AB tarafından finanse edilen proje için görev raporları yazma deneyimi, Proje uzmanı olarak çalışarak 15 yılı aşkın deneyim: Planlama, hazırlık, eğitmen, uygulama, yürütme ve değerlendirme ve eğitim uzmanı olarak çalışarak 5 yılı aşkın deneyim: Özellikle iş analizi, teşhis çalışması ve alanlarında planlama, hazırlık, öğretim değerlendirmesi ve Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi TargeT  TTO AŞ için AB destekli proje ve programlarda çalışarak KOBİ'lere geliştirme, rapor hazırlama, danışmanlık ve danışmanlık yapma ve KOBİ'ler için iş planları ve stratejik planlar hazırlama, KOBİ'leri ve girişimcileri hakkında güçlü bilgi birikimi, Gaziantep Genç Girişimcilik Komisyonu ile iş geliştirme konusunda mentorluk faaliyetleri yürütmüştür.

 

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TargetT TTO iş birliği ve GİZ tarafından finanse edilen “Gaziantep Sanayi Yeşil Dönüşüm Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Danışmanlığı” adlı proje kapsamında “Yeşil Dönüşüm Mentorluğu” yapmıştır. Dr. Balcı, tüm mentorların koordinasyonundan ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden, dokümanların hazırlanmasından ve tüm taraflar arasındaki tüm iletişimin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. Dr. Balcı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gıda İşleme KOBİ'lerine mentorluk faaliyetleri kapsamında aşağıdaki alanlarda mentor olarak çalıştı. Bu kapsamda, Yeşil Mutabakat hakkında detaylı bilgi ve eğitimler, KOBİ Mevcut Durum Analizinin hazırlanması,  ISO 14064 standardına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplanması, İlgili yazılımların kurulum ve uygulama eğitimlerinin verilmesi, Kurumsal Karbon Ayak İzi'nin doğrulamaya hazır hale getirilmesi süreçlerinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, İşletmedeki atık yönetimi ve simbiyotik ilişkilerin incelenmesi ve yönlendirilmesi, Yeşil Enerji Sertifikası ve bu sertifikanın alınmasına ilişkin bilgilendirme ve eğitimler, ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirme ve eğitimler, Su Ayak İzi konusunda bilgilendirme ve eğitimler, Yeşil Etiket konusunda bilgilendirme ve eğitimler ve Mentorluk sonrası yeşil dönüşüm yol haritasının hazırlanması faaliyetlerini yapmıştır.

E-Bültene Abone Olun