Esin SARIOĞLU

Esin SARIOĞLU

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Tekstil ve Moda Bölümü

 

 

Doç. Dr. Esin SARIOĞLU,

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamış olup, 2020 yılında Doçentlik unvanını almıştır. Tekstil teknolojileri, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm konularında çalışmalar yapmakta olup, 12 SCI uluslararası yayın, 4 uluslararası hakemli yayın, 9 ulusal hakemli yayın, 25 uluslararası kongrelerde bildiri, 3 ulusal kongrelerde bildiri, 2 uluslararası kitap bölümü bulunmaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde Gaziantep Sanayi Odası Model Fabrika tarafından yürütülen “Yalın Üretimin Sanayi Uygulaması” nda görev almıştır. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi kapsamında “Dijital Dönüşüm Uzmanı Yetiştirme” Programında “Üretim Süreçleri” eğitimini vermiştir. Ayrıca, aynı projenin “Yeşil Mutabakat” olarak adlandırılan sanayi uygulaması programında Avrupa Yeşil Mutabakat uyum süreçleri, karbon ayak izi hesaplaması, dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi konularında mentörlük hizmeti vermiştir.  

E-Bültene Abone Olun