Eren ÖZCEYLAN

Eren Özceylan, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında Northeastern Üniversitesi’nde sürdürülebilir üretim ve dağıtım sistemleri üzerine doktora sonrası araştırmalarını yürütmüştür. Dr. Özceylan, 2016 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne; 2017 yılında da Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Stanford Üniversitesi’nin akademik etkisi yüksek araştırmacılar üzerine yaptığı son araştırmaya göre dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren Dr. Özceylan, sürdürülebilirlik üzerine ERASMUS+ ve TÜBİTAK projeleri yürütücülüğü de yapmaktadır. Dr. Özceylan, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) birlikteliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" projesi kapsamında mentör olarak görev almakta, aynı zamanda da Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeşil OSB açısından değerlendirilmesi konusunda fizibilite çalışmalarını yürütmektedir. Model fabrika yalın üretim ve DDX dijital dönüşüm danışmanlıkları da yapan Dr. Özceylan’ın başlıca çalışma konuları çevreye duyarlı tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, sürdürülebilir üretim ve dağıtım planlama, demontaj operasyonları ve tesis yer seçimi üzerinedir.

E-Bültene Abone Olun