Adem Yurtsever

Doç. Dr. Adem Yurtsever, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamış olup, 2021 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. Doktora çalışmaları kapsamında Membran Biyoreaktör Sistemleri ile Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılmasını ve Su Geri Kazanımını çalışmıştır. Ayrıca aynı süreçte, ileri membran teknolojileriyle atıksulardan su geri kazanımı, atıksuların yeniden kullanımı konularında da çalışmalar yürütmüştür. Çalışma konuları arasında su yönetimi, su azaltımı ve geri kazanımı, alternatif enerji kaynakları, biyokütleden enerji üretimi, katı atık yönetimi konuları yer almaktadır. Farklı konularda yayınlanmış olan, 25’i uluslararası indeksli makale olmak üzere, 50’den fazla bilimsel çalışması bulunmakta olup, ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen birçok Ar-Ge projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 

 

E-Bültene Abone Olun